نیروی خدماتی و آبدارچی

۳ هفته پیش
تهران
جمهوری
کد آگهی : 407085
نوع پرداخت
توافقی

نیروی خدمات و آبدارچی ترجیحا جوان با سابقه نیازمندیم محدوده جمهوری 66403700 66400103

آگهی روزنامهآگهی روزنامه

اطلاعات تماس موجود نیست.

شماره موبایل
شماره ثابت
hamshahri

دریافت اخرین نسخه اپلیکیشن

دانلود