کتاب‌ های تست خیلی سبز

۳ هفته پیش
تهران
اوقاف
کد آگهی : 411794
نوع پرداخت
نقدی
زمینه فعالیت
آموزشی

کتاب‌ها سالم میباشد •فارسی جامع خیلی‌سبز جلد1: 90 /سال چاپ:99 •فارسی جامع خیلی‌سبز جلد2: 90 /سال چاپ:99 •دینی جامع خیلی‌سبز جلد1: 70 /سال چاپ:99 •عربی دهم خیلی‌سبز: 10 /سال چاپ:97 •عربی جامع خیلی‌سبز جلد1: 70 /سال چاپ:99 •حسابان جامع خیلی‌سبز جلد1: 90 /سال چاپ:99 •حسابان جامع خیلی‌سبز جلد2: 50 /سال چاپ:99 •فیزیک پایه خیلی‌سبز جلد1: 70 /سال چاپ:99 •فیزیک پایه خیلی‌سبز جلد2: 90 /سال چاپ:99 •هندسه یازدهم خیلی‌سبز: 10 /سال چاپ:97 •هندسه دهم خیلی‌سبز: 40 /سال چاپ:99 •شیمی جامع خیلی‌سبز جلد1: 100/سال چاپ:99 •شیمی جامع خیلی‌سبز جلد2: 60/سال چاپ:99 •گسسته جامع خیلی‌سبز: 60/سال چاپ:99 ------------------------------------------------------------------- •هندسه دهم نشرالگو سه بعدی: 15 /سال چاپ:97 •فیزیک دوازدهم ویراست‌2 نشرالگو:60/سال‌چاپ:98 •هندسه دوازدهم ویراست2 نشرالگو: 40/سال‌چاپ:99 •زبان جامع مبتکران+دفترچه لغات: 80/سال‌چاپ:99 •شیمی یازدهم سیرتاپیاز: 30 /سال چاپ:98 •حسابان یازدهم سیرتاپیاز: 30 /سال چاپ:98 •گام به گام یازدهم: 50 / سال چاپ:98 •گام به گام دهم: 25 / سال چاپ:97

اطلاعات تماس موجود نیست.

شماره موبایل
شماره ثابت
hamshahri

دریافت اخرین نسخه اپلیکیشن

دانلود