نیروی کار جهت تولیدی کیف

نیروی کار جهت تولیدی کیف

۱ هفته پیش
تهران
بهارستان
کد آگهی : 417341
نوع پرداخت
نقدی
نوع پوشاک
زنانه

تعدادی نیروی کار جهت تولید کیف حقوق پایه 2تا 3 میلیون

اطلاعات تماس موجود نیست.

شماره موبایل
شماره ثابت
hamshahri

دریافت اخرین نسخه اپلیکیشن

دانلود