محاسبه آنلاین حقوق و دستمزدمحاسبه آنلاین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ | محاسبه آنلاین حقوق ، بیمه و مالیات

محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد ماهانه سال ۱۴۰۰

دستمزد روزانه
ریال
تعداد روز کارکرد ماهانه
مبنای محاسبه حقوق ماهانه
تعداد ساعات اضافه کاری
تعداد ساعات تعطیل کاری
تعداد ساعات شب کاری
حق اولاد (عائله مندی)
سابقه کار(به ماه)

کاربر مهمان خوش آمدید

 • خانه
 • نسخه چاپی
 • مجله
 • دریافت اپلیکیشن
 • سایر
 • ثبت نام / ورود

دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰

حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ ‌سال ۱۴۰۰ به بعد مبلغ ۸۵۵.۱۶۵ ریال می باشد. براین اساس با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند در مجموع ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۱۷ تومان هر ماه دریافت خواهد کرد.

 • حداقل مزد روزانه معادل ۸۵۵.۱۶۵ ریال
 • حداقل دستمزد ماهانه (۳۰ روزه) معادل ۲۶.۵۵۴.۹۲۵ ریال
 • کمک هزینه اقلام مصرفی بن خانوار معادل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • کمک هزینه مسکن معادل ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال (لازم به ذکر است که حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی پس از تصویب هیات دولت لازم الاجراست.)
 • حق اولاد (به ازای هر فرزند) معادل ۲.۶۵۵.۴۹۲ ریال
 • پایه سنوات( به شرط داشتن یک سال سابقه کار) روزانه معادل ۴۶.۶۶۷ ریال

نحوه محاسبه مزایای قانون کار در سال ۱۴۰۰

 • فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
 • فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
 • فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
 • فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
 • فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهاینه
 • فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
 • فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دوبرابرآخرین حقوق ماهاینه
 • فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر