تعرفه‌های جریمه‌های رانندگی و میزان خلافی در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵ درصدی نسبت به سال گذشته اعلام شد.

بر اساس اطلاعیه پلیس راهور ناجا، کلیه رانندگان در صورت تخلف با نرخ جدید اعلام شده در سال ۱۴۰۱ جریمه خواهند شد. به منظور تسهیل در روند اعتراض رانندگان به اخذ جریمه، افراد می‌توانند خلافی خودرو و تصویر دوربین را در اپلیکیشن “پلیس من” مشاهده کنند. مطابق با هشدار پلیس راهور ناجا رانندگانی که چندین تخلف همزمان ارتکاب شوند، علاوه بر صدور قبض جریمه، وسیله نقلیه آنها به مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌‎شود.

جدول تعرفه‌های جریمه‌های رانندگی و میزان خلافی سال ۱۴۰۱

ردیفکد تخلفعنوان تخلف رانندگیمبلغ جرائم به ریال

(کلان شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی)

مبلغ جرائم به ریال

(سایر شهرها)

مبلغ جرائم به ریال

(روستاها و راه‌ها روستایی)

۱۲۰۰۱هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ۱,۵۷۵,۰۰۰۱,۳۷۷,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰
۲۲۰۰۲تجاوز از سرعت مجاز (بیشتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت)۲,۱۰۰,۰۰۰۱,۸۹۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۲۰۰۳سبقت غیر مجاز در راه‌های دوطرفه۲,۱۰۰,۰۰۰۱,۸۹۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۴۲۰۰۴عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی۲,۱۰۰,۰۰۰۱,۸۹۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۵۲۰۰۵حرکت به طور مارپیچ۱,۵۷۵,۰۰۰۱,۳۷۷,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰
۶۲۰۰۶حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها۱,۵۷۵,۰۰۰۱,۳۷۷,۰۰۰
۷۲۰۰۷مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی۴,۲۰۰,۰۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰
۸۲۰۰۸تجاوز ار سرعت مجاز (بیش از ۳۰تا۵۰کیلومتر در ساعت)۲,۱۰۰,۰۰۰۱,۸۹۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۲۰۰۹عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)۹۴۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۱۰۲۰۱۰تجاوز به چپ از محور راه۷۶۵,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۱۱۲۰۱۱عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو۶۶۳,۰۰۰۳۵۷,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰
۱۲۲۰۱۲عدم رعایت حق تقدم عبور۵۲۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰
۱۳۲۰۱۳دور زدن در محل ممنوع۷۶۵,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۱۴۲۰۱۴استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی۱,۰۵۰,۰۰۰۸۴۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
۱۵۲۰۱۵نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم ) روشنایی در شب۷۶۵,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰۴۵۹,۰۰۰
۱۶۲۰۱۶عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک۱,۰۵۰,۰۰۰۸۴۰,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰
۱۷۲۰۱۷رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز۶۳۰,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۳۵۷,۰۰۰
۱۸۲۰۱۸عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص۶۳۰,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۳۵۷,۰۰۰
۱۹۲۰۱۹عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرو محصلین یا پلیس مدرسه۶۳۰,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۳۵۷,۰۰۰
۲۰۲۰۲۰عدم رعایت مقررات حمل بار۱,۰۵۰,۰۰۰۸۴۰,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰
۲۱۲۰۲۱نصب پلاک‌های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰
۲۲۲۰۲۲مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰
۲۳۲۰۲۳در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی۵۲۵,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
۲۴۲۰۲۴حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط۷۶۵,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰۴۵۹,۰۰۰
۲۵۲۰۲۵عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی۱,۰۵۰,۰۰۰۸۴۰,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰
۲۶۲۰۲۶عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه۵۲۵,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
۲۷۲۰۲۷هرگونه دخالت و دستکاری سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰
۲۸۲۰۲۸نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰
۲۹۲۰۲۹توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع۵۲۵,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۳۰۲۰۳۰عبور کامیون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌های دارای بیش از دوخط عبور در هر سمت۵۲۵,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
۳۱۲۰۳۱حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیر مجاز یا نصب باک غیر مجاز۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰
۳۲۲۰۳۲سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه۵۲۵,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۳۳۲۰۳۳رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاک گذر موقت “ویژه” تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰
۳۴۲۰۳۴حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰
۳۵۲۰۳۵نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی۷۶۵,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰۴۵۹,۰۰۰
۳۶۲۰۳۶استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده “چراغ‌های الوان” اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه۵۲۵,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۳۷۲۰۳۷نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ‌ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید۵۲۵,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۳۸۲۰۳۸توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع‌ها و میادین یا سطوح شطرنجی۵۲۵,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
۳۹۲۰۳۹عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو۶۳۰,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۳۵۷,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی۵۲۵,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۴۱۲۰۴۱سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه۷۶۵,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰۴۵۹,۰۰۰
۴۲۲۰۴۲عدم تجهیز وسایل نفلیه مربوطه یا محل، به علائم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه‌ها۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰
۴۳۲۰۴۳سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۴۴۲۰۴۴توقف در ابتدا و انتهای پیچ‌ها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع‌های راه آهن۶۳۰,۰۰۰۴۵۹,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۴۵۲۰۴۵نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۴۶۲۰۴۶سوارکردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۴۷۲۰۴۷نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن۶۳۰,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰
۴۸۲۰۴۸روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به هر علت۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۴۹۲۰۴۹حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود.۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۵۰۲۰۵۰حرکت‌ نکردن وسایل‌ نقلیه بین دو خط یا تغییر خط‌ حرکت بدون رعایت‌ مقررات مربوطه در معابرخط‌ کشی شده۵۲۵,۰۰۰۳۵۷,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۵۱۲۰۵۱عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط ویژه۸۴۰,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰
۵۲۲۰۵۲نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ‌گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر)۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۵۳۲۰۵۳عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع‌ها۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۵۴۲۰۵۴استفاد از وسایل آتش زا از قبیل اجاق‌گاز، پیک‌نیک، بخاری و امثال آن در داخل وسیله نقلیه۴۲۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
۵۵۲۰۵۵باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی ورانندگی بسته شده است.۴۲۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
۵۶۲۰۵۶تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت)۶۳۰,۰۰۰۴۵۹,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۵۷۲۰۵۷عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات۶۷۵,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۵۸۲۰۵۸تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه‌ها و حریم آن‌ها.۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰
۵۹۲۰۵۹حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال ان بدون حفاظ و پوشش لازم۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۶۰۲۰۶۰عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس۴۲۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
۶۱۲۰۶۱حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر۴۲۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۶۲۲۰۶۲توقف درمحل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع)۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۶۳۲۰۶۳نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه۵۲۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۶۴۲۰۶۴حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۶۵۲۰۶۵خودداری از کناربردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره‌رو متوقف شده است.۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۶۶۲۰۶۶عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۶۷۲۰۶۷راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۶۸۲۰۶۸عدم رعایت مقررات در گردش‌ها۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۶۹۲۰۶۹نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۷۰۲۰۷۰حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۷۱۲۰۷۱توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه‌های تعیین شده۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۷۲۲۰۷۲استفاده از تلفن‌همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین ‌رانندگی در سرعت‌کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت۱,۰۵۰,۰۰۰۸۴۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
۷۳۲۰۷۳پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۷۴۲۰۷۴قصور در به کاربردن علایم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه۴۵۹,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰
۷۵۲۰۷۵ریختن یا ریزش‌روغن، بنزین، نفت، گاز(گازوییل) و یا سایرمایعات آلوده و تخریب‌کننده دیگر درسطح راه۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۷۶۲۰۷۶توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۷۷۲۰۷۷گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۷۸۲۰۷۸توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راه‌ها و محل‌هایی که شانه کناری وجود دارد۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۷۹۲۰۷۹تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۸۰۲۰۸۰نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۸۱۲۰۸۱حمل مسافر با وسایل نفلیه شخصی یا غیر مجاز۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۸۲۲۰۸۲ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوه‌ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده استحذفحذفحذف
۸۳۲۰۸۳نداشتن و یا عدم به کارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۸۴۲۰۸۴عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع‌ها و میادین۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۸۵۲۰۸۵توقف دوبله در معابر۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۸۶۲۰۸۶حرکت با دنده عقب غیر ضروری در راه‌ها۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۸۷۲۰۸۷حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۸۸۲۰۸۸توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش کالا۴۵۹,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰
۸۹۲۰۸۹نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک با استفاده از لاستیک‌های فرسوده۴۵۹,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰
۹۰۲۰۹۰رانندگی با وسیله نقلیه دودزا۴۵۹,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰
۹۱۲۰۹۱حمل اشیا کثیف، آلوده و حیوانات با هرگونه باری که ‌موجب ناراحتی مسافران وسایل‌نقلیه ‌عمومی ‌می‌گردد۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۹۲۲۰۹۲عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی۶۳۰,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰
۹۳۲۰۹۳عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزادراه‌ها، بزرگرراه‌ها و جاده‌ها۶۳۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۹۴۲۰۹۴نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی۴۵۹,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰
۹۵۲۰۹۵مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت۴۵۹,۰۰۰۴۵۹,۰۰۰۴۵۹,۰۰۰
۹۶۲۰۹۶عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۹۷۲۰۹۷سوارکردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۹۸۲۰۹۸سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده‌های بین شهری و راه‌های روستایی۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۹۹۲۰۹۹استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نفلیه عمومی۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۰۰۲۱۰۰تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راه‌های عمومی۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۱۰۱۲۱۰۱هرنوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۰۲۲۱۰۲عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۰۳۲۱۰۳عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۰۴۲۱۰۴نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نفلیه عمومی۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۰۵۲۱۰۵آموزش رانندگی در محل‌های غیر مجاز۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۰۶۲۱۰۶عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۰۷۲۱۰۷توقف وسایل نقلیه در پیاده‌رو۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۰۸۲۱۰۸سوار یا پیاده کردن مسافر درخارج از پایانه‌های مسافربری یا محل‌های مجاز۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۱۰۹۲۱۰۹استفاده از لاستیک‌های خارج از استاندارد وسیله نقلیه۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۱۰۲۱۱۰همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۱۱۲۱۱۱همراه نداشتن گواهینامه رانندگی۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۱۲۲۱۱۲همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۱۱۳۲۱۱۳انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۱۴۲۱۱۴استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد۵۲۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۱۱۵۲۱۱۵بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۱۶۲۱۱۶نداشتن یا نقص چراغ‌های جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ‌ها۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۱۷۲۱۱۷عدم‌الصاق یا نصب‌علامت ممیزه خودروهایی دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایرقسمت‌های تعیین‌شده۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۱۱۸۲۱۱۸عدم نصب یا عدم اسفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۱۹۲۱۱۹باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره‌رو۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۲۰۲۱۲۰حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۲۱۲۱۲۱رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۲۲۲۱۲۲حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۲۳۲۱۲۳عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها برای خودروهای سواری، وانت ، مینی بوس و کامیونت۴۲۰,۰۰۰
۱۲۴۲۱۲۴بوق زدن در محل‌های ممنوعه یا بوق‌زدن غیر ضروری و مکرر۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۲۵۲۱۲۵آلودگی صوتی موضوع ماده ۲۹ قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶) و تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق‌های شیپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و مانند آن (مرتبه اول)۱,۰۵۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۶۲۱۲۶تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استانها یا کلان‌شهرها و محدوده‌هایی که به طور موقت از طرف پلیس راهور ممنوع اعلام می شود۱,۰۵۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۷۲۱۲۷سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو اتومیبل۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۲۸۲۱۲۸سوار‌کردن‌ مسافر با داشتن‌ مسافر قبلی توسط تاکسی‌های تلفنی، دربست یا آژانس‌ بدون اجازه‌ مسافر قبلی۲۱۰,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰
۱۲۹۲۱۲۹خروج غیر مجاز تاکسی از محدوده تعیین شده۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۳۰۲۱۳۰همراه نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۳۱۲۱۳۱همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۳۲۲۱۳۲عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۳۳۲۱۳۳همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۳۴۲۱۳۴استفاده از لاستیک میخ‌دار (یخ شکن) در مواقع غیر ضروری۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۳۵۲۱۳۵حرکت دادن غیرمجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راه‌ها۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۳۶۲۱۳۶توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۳۷۲۱۳۷عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راه سازی در راه‌ها۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۳۸۲۱۳۸عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنمای وسایل نقلیه در مواقع لزوم۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۳۹۲۱۳۹پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغ‌های جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود.۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۴۰۲۱۴۰عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (ظرفیت ناخالص۵/۶ تن به بالا) و اتوبوس‌های برون شهری درمعابر شهری در ساعات غیر مجاز۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۱۴۱۲۱۴۱حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی۳۱۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۱۴۲۲۱۴۲عدم استفاد از علایم هشدار دهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راه‌سازی و کشاورزی در راه‌ها۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۴۳۲۱۴۳توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع)۲۱۰,۰۰۰۱۵۳,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۴۴۲۱۴۴نداشتن تجهیزات و علائم مصوب برای خودروهای تاکسی، آژانس و سرویس مدارس۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۱۴۵۲۱۴۵نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
۱۴۶۲۱۴۶خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۴۷۲۱۴۷نصب آینه‌های غیر مجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۴۸۲۱۴۸حمل و در آغوش گرفتن حیوانات و یا سرگرم شدن با آن‌ها در حین رانندگی۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۱۴۹۲۱۴۹همراه نداشتن کارت شناسایی وسیله نقلیه۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰۵۱,۰۰۰
۱۵۰۲۱۵۰سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین درمحل‌های غیرمجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور گردد۴۲۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۵۱۲۱۵۱توقف وسایل نقلیه غیر مجاز در ایستگاه‌ بارگیری و تخلیه بار۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۵۲۲۱۵۲عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه درگذرگاه عابر پیاده۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۱۵۳۲۱۵۳توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه‌ها۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۵۴۲۱۵۴خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۵۵۲۱۵۵عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راه‌ها۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۵۶۲۱۵۶باز گذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قرار دادن هر شی که مانع دید عقب یا جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود۱۵۳,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰۵۱,۰۰۰
۱۵۷۲۱۵۷سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نفلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه۱۵۳,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۵۸۲۱۵۸نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری۱۰۵,۰۰۰۵۱,۰۰۰
۱۵۹۲۱۵۹پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاه‌های تاکسی۱۵۳,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۶۰۲۱۶۰عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه درحال حرکت (غیر استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی۱۵۳,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰۵۱,۰۰۰
۱۶۱۲۱۶۱عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس به هنگام سوار و پیاده نمودن دانش آموزان۱۵۳,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰۵۱,۰۰۰
۱۶۲۲۱۶۲سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی۱۵۳,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰۵۱,۰۰۰
۱۶۳۲۱۶۳همراه نداشتن گواهی یا برچسب معتبر معاینه فنی۱۰۵,۰۰۰۵۱,۰۰۰۵۱,۰۰۰
۱۶۴۲۱۶۴حمل سرنشین اضافی یا موتورسیکلت به ازای هر نفر۱۰۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰۵۱,۰۰۰
۱۶۵۲۱۶۵عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس۱۰۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۶۶۲۱۶۶عدم استفاده از تاکسیمتر۱۰۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰۵۱,۰۰۰
۱۶۷۲۱۶۷دست گرفتن موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، اسکیت سوار، اسکوتر و  نظایر آن به وسیله نقلیه در حال حرکت۱۰۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۶۸۲۱۶۸یدک کشی یا حمل بار غیر متعارف به وسیله موتورسیکلت یا دوچرخه۱۰۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰۵۱,۰۰۰
۱۶۹۲۱۶۹حرکت دادن وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در راه‌ها۵۱,۰۰۰۵۱,۰۰۰۳۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۷۰نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل رنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نور تاب دوچرخه یابی۵۱,۰۰۰۵۱,۰۰۰۳۰,۰۰۰
۱۷۱۲۱۷۱عبور عابر پیاده از محل‌های غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول راه‌هایی که دارای پیاده رو است۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
۱۷۲۲۱۷۲عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان۱,۰۵۰,۰۰۰۸۴۰,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰
۱۷۳۲۱۷۳توقف در محل‌های اختصاصی معلولان و جانبازان۱,۰۵۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۷۴۲۱۷۴نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری یا انقضای مهلت آن۴۵۹,۰۰۰۳۵۷,۰۰۰۲۵۵,۰۰۰
۱۷۵۲۱۷۵نداشتن سند خمل بار شهری (باربرگ) در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درون شهری به هنگام حمل بار۳۵۷,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰۲۵۵,۰۰۰
۱۷۶۲۱۷۶مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری (باربرگ) صادر شده یا استفاده مکرر از یک سند حمل بار شهری (باربرگ) در بخش درون‌شهری۴۵۹,۰۰۰۴۵۹,۰۰۰۴۵۹,۰۰۰
۱۷۷۲۱۷۷تردد غیر ضرور وسایل نقلیه در معابر شهرها‌ با وضعیت نارنجی۵,۲۵۰,۰۰۰۵,۲۵۰,۰۰۰۵,۲۵۰,۰۰۰
۱۷۸۲۱۷۸عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط رانندگان تاکسی و اتوبوس۱,۰۵۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۷۹۲۱۷۹عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ازای هر نفر مسافر یا سرنشین تاکسی و اتوبوس۲۱۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
۱۸۰۲۱۸۰عدم استفاده از ماسک توسط عابرین پیاده۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰
۱۸۱۲۱۸۱تردد غیر ضرور وسایل نقلیه در معابر شهرهای با وضعیت قرمز۱۰,۵۰۰,۰۰۰

 

۱۰,۵۰۰,۰۰۰

 

۱۸۲۲۱۸۲تردد های غیرضرور وسایل نقلیه در معابر از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۴:۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰

 

۲,۱۰۰,۰۰۰

 

۱۸۳۲۱۸۳عدم رعایت محدودیت‌های دوران قرنطینه توسط افراد بیمار با تست مثبت۲,۱۰۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۸۴۲۳۰۱توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان۲۱۰,۰۰۰

 

۲۱۰,۰۰۰

 

۱۰۵,۰۰۰

 

۱۸۵۲۳۰۲تردد وسایل نقلیه در سن فرسودگی به ازای هر ۲۴ ساعت یکبار۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰
۱۸۶۲۳۰۳توقف در محل تعیین شده برای معلولان و جانبازان (از تاریخ ۹۹/۰۲/۰۱ غیر فعال خواهد شد – صرفا برای اخذ آمار تخلفات قدیمی ثبت شده در سامانه)۴۲۰,۰۰۰

 

۳۱۵,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
۱۸۷۲۳۰۴رانندگی در حالت مستی و مشروبات الکلی۴,۲۰۰,۰۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰

 

۴,۲۰۰,۰۰۰

 

۱۸۸۲۳۰۵عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه‌ها برای خودروهای انوبوس و کامیون دو محور۵۲۵,۰۰۰
۱۸۹۲۳۰۶عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه‌ها برای خودروهای کامیون سه محور، تریلی و نفتکش۹۴۵,۰۰۰

 

۱۹۰۲۳۰۷آلودگی صوتی موضوع ماده ۲۹ قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶) و تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق‌های شیپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و مانند آن (مرتبه دوم)۲,۱۰۰,۰۰۰

 

۲,۱۰۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۹۱۲۳۰۸

 

آلودگی صوتی موضوع ماده ۲۹ قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶) و تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق‌های شیپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و مانند آن (مرتبه سوم)

 

۳,۱۵۰,۰۰۰

 

۳,۱۵۰,۰۰۰

 

۳,۱۵۰,۰۰۰

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code