افرادی که حق بیمه تامین اجتماعی خود را پرداخت کرده‌اند، بر اساس شرایط و قانون می‌توانند پیش از موعد بازنشسته شوند.

بازنشستگی یعنی عدم اشتغال بیمه شده به کار به دلیل بالا بودن سن و گاهی در پی بیماری و از کار افتادگی است. بر اساس قانون تامین اجتماعی، به منظور حمایت از کارگران و یا بیمه شدگان خویش فرما، این دسته از افراد با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه به صورت ماهیانه می‌توانند از مزایای دریافت مستمری بازنشستگی استفاده کنند. به طور کلی افرادی امکان بهره مندی از خدمات بازنشستگی تامین اجتماعی را دارا می‌باشند که از شرایط و قوانینی که این سازمان اعلام کرده است برخوردار باشند. ما در این مقاله از مجله اینترنتی نیازمندی‌های همشهری، شرایط و قوانین مربوط به بازنشستگی و مراحل دریافت بیمه بازنشستگی را به طور کامل مورد بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

شرایط بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی

بنابر ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، زنان و مردانی که حق بیمه تامین اجتماعی خود را پرداخت کرده‌اند، بر اساس شرایط زیر می‌توانند به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند:

الف) شرایط بازنشستگی زنان

 • حداقل ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت عادی و سخت و زیان آور به شرط اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون کار در زمان ارائه درخواست بازنشستگی
 • با حداقل ۱۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن؛ در صورت کسری سابقه با پرداخت حق بیمه سنوات کسری بصورت یکجا
 • حداقل ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه
 • ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی و سخت و زیان آور بدون شرط سنی
 • ۲۰ سال متوالی سابقه در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی
 • ۲۵ سال متناوب سابقه در مشاغل سخت زیان آور بدون شرط سنی
 • حداقل ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه عادی و مشاغل سخت و زیان آور

ب) شرایط بازنشستگی مردان

 • حداقل ۱۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن (در صورتی کسری سابقه با پرداخت حق بیمه سنوات کسری بصورت یکجا و در صورت کسری سن احراز از کار افتادگی کلی)
 • حداقل ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه
 • ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی و سخت و زیان آور بدون شرط سنی
 • ۲۰ سال متوالی سابقه در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی
 • ۲۵ سال متناوب سابقه در مشاغل سخت زیان آور بدون شرط سنی
 • حداقل ۵۰ سال سن و ۳۰ سال مجموع سابقه عادی و مشاغل سخت و زیان آور

بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

تعیین سخت و زیان آور بودن شغل بر اساس بررسی سوابق و شرایط محیط کار و توسط کمیته کارشناسان موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی و متعاقباً کمیته استانی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی مربوطه مشخص می‌شود.

به طور کلی کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد شود. بیماری شغلی و عوارض نیز نتیجه کارهای سخت و زیان آور، خواهد بود.

الف) شرایط زنان برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

۱- داشتن ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه

سابقه کار سخت و زیان آور ضرب در  یک و نیم + سابقه کار عادی

۲- داشتن ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه

سابقه کار سخت و زیان آور ضرب در  یک و نیم + سابقه کار عادی

۳- داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی

۴- داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن، با ۲۰ روز حقوق بازنشسته می‌شوند.

ب) شرایط مردان برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

۱- داشتن ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه

سابقه کار سخت و زیان آور ضرب در یک و نیم + سابقه کار عادی

۲- داشتن ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه

سابقه کار سخت و زیان آور  ضرب در  یک و نیم + سابقه کار عادی

۳- داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی

شرایط بازنشستگی جانبازان

بر اساس قانون سازمان تامین اجتماعی، جانبازان و آزادگان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در تمامی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و سازمان‌هایی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و همچنین جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی شاغل در بخش غیردولتی یا مؤسسات مشمول قانون، با داشتن شرایط اجرایی لازم بازنشسته می‌شوند.

الف) شرایط زنان برای بازنشستگی جانبازان

 • دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قابل ‌قبول از لحاظ بازنشستگی  یا بیمه‌پردازی
 • داشتن حداقل ۴۵ سال

ب) شرایط مردان برای بازنشستگی جانبازان

۱- دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قابل ‌قبول از لحاظ بازنشستگی یا بیمه‌پردازی

۲- داشتن حداقل ۵۰ سال سن

سنوات ارفاقی جانبازان بر اساس بند یک ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

۱- درجات بین ۲۰% تا ۴۰% جانبازی، حداقل ۳ و حداکثر ۶ سال

۲- درجات بین ۴۰% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ سال

که به تناسب درجات فوق تعیین و محاسبه خواهد شد.

شرایط بازنشستگی معلولان

افراد معلول بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۰۶ قانون تأمین اجتماعی می‌توانند بر اساس شرایط زیر بازنشسته شوند:

 • معلولان عادی می توانند با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند و به میزان معلولیت از سابقه ارفاقی برخوردار شوند.
 • شرط سنی برای آقایان معلول ۵۰ سال و برای خانم‌ها ۴۵ سال است.
 • درجات بین ۲۰% تا۴۰% و تا از کارافتادگی کامل حداقل ۵ و حداکثر ۸ سال به تناسب درجات فوق به سوابق فرد اضافه می‌شود.

معلولین عادی غیر ناشی از کار

 • درجات بین ۲۰% تا ۴۰% حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال با توجه به درجات به سوابق بیمه شده اضافه می‌شود.
 • درجات بین ۴۰% تا از کار افتادگی کامل حداقل ۳ و حداکثر ۶ سال به تناسب درجات فوق اضافه خواهد شد.

شرایط بازنشستگی هنرمندان و خبرنگاران

شرایط بازنشستگی هنرمندان همانند دیگر انواع بیمه های تامین اجتماعی است. بیمه شدگانی که به سن قانونی (۶۰ سال سن تمام برای مردان و ۵۵ سال تمام برای زنان) برسند در صورتی که دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای سال مورد نظر باشند، می توانند تقاضای بازنشستگی کنند. لازم به ذکر است حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۲۰ سال می‌باشد.

اما در چند مورد استثناهایی وجود دارد:

 • در صورتی که بیمه شده (مرد و یا زن) حداقل ۳۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، سن او برای بازنشستگی از ۶۰ سال به ۵۰ سال برای مردان و از ۵۵ سال به ۴۵ سال برای زنان کاهش می‌یابد.
 • بیمه شدگانی که حداقل ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، شرط حداقل سن برای بازنشستگی آنان حذف می‌شود و بیمه شدگان با هر سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند.
 • زنان بیمه شده مشمول قانون کار با ۲۰ سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه و ۴۲ سال سن با ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.

محاسبه مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی

ابتدا باید متوسط مزد یا حقوق بیمه شده تعیین شود. سپس این عدد در سابقه پرداخت حق بیمه ضرب می‌شود و عدد به دست آمده در ۳۰ تقسیم می شود. در نهایت از مجموع مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه در آخرین ۲ سال اشتغال تقسیم بر عدد ۲۴ حقوق بازنشستگی به دست می‌آید. در واقع مزد یا حقوقی که بیمه شده در آخرین دو سال پایان کار خود دریافت می‌کند و حق بیمه ماهانه او بر مبنای آن محاسبه می‌شود، نقش مهمی در تعیین مستمری بازنشستگی دارد.

فرمول ریاضی محاسبه حقوق بازنشستگی

سابقه موزون بازنشستگی × متوسط حقوق و مزایا تا ۷۰۰.۰۰۰ ریال × ۴ + متوسط حقوق و مزایای مازاد بر ۷۰۰.۰۰۰ × ۲ تقسیم بر ۱۲×۳۰ = حقوق بازنشستگی

مراحل و مدارک مورد نیاز درخواست بازنشستگی

در صورتی که برخورداری از شرایط گفته شده، می‌توانید با تهیه مدارک و طی کردن مراحل زیر، درخواست خود را به تامین اجتماعی اعلام کنید.

 1. اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی تمام صفحات آن‌ها
 2. دفترچه بیمه
 3. اصل و تصویر صفحات شناسنامه افراد تحت تکفل
 4. کارت ملی افراد تحت تکفل
 5. اصل و تصویر سند ازدواج
 6. مراجعه به آخرین شعبه بیمه پردازی
 7. ارائه درخواست بازنشستگی
 8. جمع آوری سوابق
 9. بررسی شرایط سن و سابقه توسط واحد فنی مستمری‌های شعبه
 10. معرفی بیمه‌شده به بانک جهت افتتاح حساب
 11. اخذ مدارک مورد نیاز برای عائله‌مندی و حق اولاد به منظور کنترل اطلاعات ثبت شده در واحد نام‌نویسی
 12. صدور حکم بازنشستگی و تخصیص کد مستمری مربوطه
 13. تایید حکم بازنشستگی توسط مسئولان ذیربط
 14. ثبت حکم تایید شده در دبیرخانه شعبه
 15. خلاصه سازی پرونده و ارسال پرونده قدیمی به بایگانی راکد
 16. محاسبه مستمری از تاریخ برقراری لغایت تاریخ روز و پرداخت آن توسط بانک

فعالیت صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق بازنشستگی کشوری در جهت ارائه و گسترش خدمات بیمه‌های اجتماعی در امور بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت با اهتمام به افزایش مشترکین و گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای از جمله عمر، حوادث و درمان تکمیلی، فعالیت می‌کند. جهت دسترسی به آخرین اطلاعیه‌های بازنشستگی وارد سایت صندوق بازنشستگی شوید.


2 thoughts on “شرایط بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code